synergids

Definisjon av synergids, kan du gå her.