stam

Definisjon av stam, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med stam er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av stam på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av stam i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av stam. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som stam. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for stam. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av stam. for det tredje viser vi andre ordformer av stam: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder stam. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet stam i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av stam, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva stam egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med stam, engelske ord som inneholder stam, og engelske ord som slutter på stam.