planforms

Definisjon av planforms, kan du gå her.