miskee

Definisjon av miskee, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med miskee er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av miskee på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av miskee i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av miskee. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som miskee. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for miskee. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av miskee. for det tredje viser vi andre ordformer av miskee: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder miskee. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet miskee i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av miskee, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva miskee egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med miskee, engelske ord som inneholder miskee, og engelske ord som slutter på miskee.