hiks

Definisjon av hiks, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med hiks er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av hiks på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av hiks i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av hiks. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som hiks. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for hiks. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av hiks. for det tredje viser vi andre ordformer av hiks: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder hiks. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet hiks i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av hiks, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva hiks egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med hiks, engelske ord som inneholder hiks, og engelske ord som slutter på hiks.