hiirs

Definisjon av hiirs, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med hiirs er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av hiirs på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av hiirs i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av hiirs. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som hiirs. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for hiirs. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av hiirs. for det tredje viser vi andre ordformer av hiirs: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder hiirs. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet hiirs i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av hiirs, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva hiirs egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med hiirs, engelske ord som inneholder hiirs, og engelske ord som slutter på hiirs.