ghinty

Definisjon av ghinty, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med ghinty er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av ghinty på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av ghinty i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av ghinty. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som ghinty. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for ghinty. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av ghinty. for det tredje viser vi andre ordformer av ghinty: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder ghinty. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet ghinty i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av ghinty, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva ghinty egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med ghinty, engelske ord som inneholder ghinty, og engelske ord som slutter på ghinty.