flexagons

Definisjon av flexagons, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med flexagons er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av flexagons på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av flexagons i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av flexagons. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som flexagons. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for flexagons. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av flexagons. for det tredje viser vi andre ordformer av flexagons: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder flexagons. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet flexagons i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av flexagons, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva flexagons egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med flexagons, engelske ord som inneholder flexagons, og engelske ord som slutter på flexagons.