egilru

Definisjon av egilru, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med egilru er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av egilru på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av egilru i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av egilru. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som egilru. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for egilru. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av egilru. for det tredje viser vi andre ordformer av egilru: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder egilru. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet egilru i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av egilru, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva egilru egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med egilru, engelske ord som inneholder egilru, og engelske ord som slutter på egilru.