discrimination

Uttale:  US [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n] UK [dɪ.skrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  • n.Diskriminering; Legitimasjonen; Identifisere; Forskjellen
  • WebDømmekraft; Dømmekraft; Forskjellsbehandling
n.
1.
urettferdig behandling av noen på grunn av deres religion, rase eller andre personlige funksjoner
2.
muligheten til å bedømme om eller ikke noe er bra eller egnet
3.
muligheten til å kjenne forskjellen mellom ting