comanages

Definisjon av comanages, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med comanages er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av comanages på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av comanages i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av comanages. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som comanages. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for comanages. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av comanages. for det tredje viser vi andre ordformer av comanages: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder comanages. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet comanages i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av comanages, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva comanages egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med comanages, engelske ord som inneholder comanages, og engelske ord som slutter på comanages.