clepsydra

Definisjon av clepsydra, kan du gå her.