ceillo

Definisjon av ceillo, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med ceillo er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av ceillo på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av ceillo i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av ceillo. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som ceillo. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for ceillo. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av ceillo. for det tredje viser vi andre ordformer av ceillo: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder ceillo. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet ceillo i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av ceillo, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva ceillo egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med ceillo, engelske ord som inneholder ceillo, og engelske ord som slutter på ceillo.