atrazi

Definisjon av atrazi, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med atrazi er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av atrazi på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av atrazi i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av atrazi. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som atrazi. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for atrazi. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av atrazi. for det tredje viser vi andre ordformer av atrazi: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder atrazi. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet atrazi i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av atrazi, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva atrazi egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med atrazi, engelske ord som inneholder atrazi, og engelske ord som slutter på atrazi.