aegss

Definisjon av aegss, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med aegss er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av aegss på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av aegss i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av aegss. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som aegss. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for aegss. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av aegss. for det tredje viser vi andre ordformer av aegss: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder aegss. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet aegss i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av aegss, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva aegss egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med aegss, engelske ord som inneholder aegss, og engelske ord som slutter på aegss.