abmry

Definisjon av abmry, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med abmry er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av abmry på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av abmry i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av abmry. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som abmry. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for abmry. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av abmry. for det tredje viser vi andre ordformer av abmry: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder abmry. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet abmry i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av abmry, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva abmry egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med abmry, engelske ord som inneholder abmry, og engelske ord som slutter på abmry.