miz

  • WebDe zaailing; Hebben; Oh, geen
  • Herschikken Engels woord: miz
  • Toevoegen van één letter vormt geen nieuwe Engelse woorden.
  • Engelse woorden met miz, met meer dan zeven brieven : Geen resultaat
  • Lijst van alle Engelse woorden  Engelse woorden beginnen met miz, Engelse woorden die miz bevatten of Engelse woorden die eindigen met miz
  • Met dezelfde volgorde, Engelse woorden die worden gevormd door een deel van mizm  mi

  • Gebaseerd op miz, alle Engelse woorden gevormd door het veranderen van een letter
  • Nieuwe Engelse woorden maken met de dezelfde letterparen:  mi  iz
  • Vinden van Engelse woorden beginnen met miz door volgende letter

Deze pagina is gemaakt om uit te leggen wat de betekenis van miz is. Hier vindt u volledige definities van miz in het Engels en andere 40 talen. Allereerst u luisteren naar de uitspraak van miz in Amerikaans Engels en Brits Engels door op de audio iconen te klikken. Vervolgens worden de meest populaire Webdefinities van miz vermeld. Hoewel ze mogelijk niet nauwkeurig zijn, maar de meest actuele uitleg in het internet tijdperk vertegenwoordigen. Bovendien vermelden we andere woorden die dezelfde betekenis hebben als miz. Naast synoniemen worden ook belangrijke antoniemen voor miz vermeld. Voor gedetailleerde woordenlijst u op tabs klikken om te schakelen tussen synoniemen en antoniemen. Nog belangrijker is dat u het tabblad met definities in het Engels ziet, waar het woordenboek DigoPaul.com de juiste betekenissen van miz biedt. ten derde, we vermelden andere woordvormen van miz: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, verb, en advertentie. Ten vierde geven we voorbeelden van zinnen die miz bevatten. Deze zinnen laten zien hoe u het Engelse woord miz in een echte zin gebruiken. Ten vijfde, om u te helpen de definities van miz beter te begrijpen, presenteren we ook drie afbeeldingen om te illustreren wat miz echt betekent. Ten slotte geven we Engelse woorden weer die beginnen met miz, Engelse woorden die miz bevatten en Engelse woorden die eindigen op miz.