diffusion

Voor de definitie van diffusion, bezoek hier.