upsent

Definisi daripada upsent, sila layari di sini.