simile

Sebutan:  US [ˈsɪmɪli] UK [ˈsɪməli]
  • n.Simile; penggunaan similes
  • WebSimiles dan metafora; simile kaedah
n.
1.
frasa yang menggambarkan sesuatu dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain yang menggunakan perkataan "like" atau "sebagai," contohnya "dia makan seperti babi"; penggunaan similes
n.
1.
a phrase that describes something by comparing it to something else using the word  like” or  as” for example  He eats like a pig” the use of similes 

Halaman ini dicipta untuk menerangkan apa maksud simile. Di sini, anda boleh menemui definisi lengkap simile dalam Bahasa Inggeris dan lain-lain Bahasa 40. Pertama sekali, anda boleh mendengar sebutan simile dalam Bahasa Inggeris Amerika dan Inggeris British dengan mengklik ikon audio. Seterusnya, kami menyenaraikan definisi web yang paling popular daripada simile. Walaupun mereka mungkin tidak tepat, tetapi mewakili penjelasan yang paling terkini dalam usia Internet. Selain itu, kami menyenaraikan perkataan lain yang mempunyai makna yang sama seperti simile. Selain sinonim, Antonim utama untuk simile juga disenaraikan. Untuk senarai perkataan terperinci, anda boleh klik tab untuk bertukar antara sinonim dan antonyms. Lebih penting lagi, anda akan melihat tab definisi dalam Bahasa Inggeris di mana kamus DigoPaul.com menyediakan makna yang tepat daripada simile. ketiga, kita menyenaraikan bentuk perkataan lain simile: kata nama, kata sifat, kata kerja, dan adverb. Keempat, kami memberi contoh ayat yang mengandungi simile. Ayat ini menunjukkan bagaimana anda boleh menggunakan perkataan Bahasa Inggeris simile dalam ayat sebenar. Kelima, untuk membantu anda lebih memahami takrif simile, kita juga membentangkan tiga imej untuk menggambarkan apa yang simile benar-benar bererti. Akhir sekali, kami menyenaraikan perkataan Bahasa Inggeris yang bermula dengan simile, perkataan Bahasa Inggeris yang mengandungi simile, dan Perkataan Inggeris yang berakhir dengan simile.
A (a) - B (b) - C (c) - D (d) - E (e) - F (f) - G (g) - H (h) - I (i) - J (j) - K (k) - L (l) - M (m) - N (n) - O (o) - P (p) - Q (q) - R (r) - S (s) - T (t) - U (u) - V (v) - W (w) - X (x) - Y (y) - Z (z)