as

Sebutan:  US [əz] UK [əz]
  • prep.Sebagai;;
  • conj.Hanya sebagai, kerana disebabkan oleh
  • adv.Seperti, (merujuk kepada benda-benda dengan cara yang sama) dan... sama
  • n."A" adalah majmuk; Aspen
  • WebArsenik; arteriosclerosis (aterosklerosis), spondylitis ankylosing (spondylitis ankylosing)
when so long as while whilst
adv.
1.
digunakan untuk membandingkan satu orang, perkara atau keadaan dengan lain; digunakan khususnya ungkapan untuk menekankan kualiti dalam seseorang atau sesuatu
2.
digunakan untuk menyebut sesuatu yang sudah diketahui atau sudah berbincang tentang
3.
digunakan untuk mengatakan bahawa sesuatu yang berlaku atau dilakukan dengan cara yang sama
4.
digunakan untuk merujuk kepada apa seseorang atau sesuatu yang tidak atau bagaimana ia muncul
5.
digunakan untuk mengatakan bahawa seseorang atau sesuatu yang dianggap atau diterangkan dengan cara tertentu
6.
digunakan untuk mengatakan bahawa sesuatu yang berlaku pada masa yang sama sebagai sesuatu yang lain
7.
digunakan untuk memberi sebab bagi sesuatu
8.
digunakan selepas kata sifat atau adverb bermakna sesuatu yang benar walaupun apa yang anda katakan
n.
1.
Bentuk jamak a
Europe >> Belgium >> Sebagai
Europe >> Belgium >> As