aallpp

Definisi daripada aallpp, sila layari di sini.