Pievienojot vienu burtu neveido jaunu angļu valodas vārdiem.