wildering

  • n.Wilder; Amerikāņu savvaļas cilvēks
  • v.Puzzle (tā); (Iemesls) zaudēja
  • adj."Wild" salīdzinošā
  • adv."Wild" salīdzinošā
  • WebSajaukt; Laura Ingalls Wilder; Wilde
adj.
1.
Savvaļā salīdzinošo
adv.
1.
Savvaļā salīdzinošo
adj.
adv.