whithersoever

Izruna:  US [ˌwɪðəsoʊ'evə] UK [ˌwɪðəsəʊ'evə]
  • adv.… Vieta; Neatkarīgi no tā, kur
  • WebKur vien; Jebkur