what

Izruna:  US [hwɑt] UK [wɒt]
  • adv.Ko un kā; taisnība; ... Lietas
  • pron.Ko un kā; taisnība; ... Lietas
  • adj.Kādas īpašības vārdu skaitu
  • conj."Cik vien. Viņš man palīdz, ko viņš var"
  • WebKāpēc; ko darīt, kas ir
pron.
1.
< BrE, slengs, AmE > tāpat kā 好不好, 是不是: nāk rīt, ko? 明天来, 好不好? Neparastu zēn, ko? 一个了不起的家伙, 是不是? ★此种用法中的 kāda 为一虚字, 无实际意义, 且均置于句末. un kādas ne, 诸如此类, 等等 (nosauca mani par muļķi un kādi nav. 他骂我是傻瓜还骂我这一类的许多话). bet ko 〔用于否定句〕 1. 不 (ne dienā, bet ko tas lietus. 没有一天不下雨. Nav cilvēks, bet to, kas viņam patīk. 没有一个人不欢喜他). 2. 除非; 不... 的 (izmantot nekādus argumentus, bet ko tu tici sev. 不要用你自己不相信的论证). ★, bet ko 与, bet, bet tas, ka... nevar 等意义相同, 但较不常用. kādi tie ir 本来面目. ne, bet ko 见 nav 条. Tātad kāda 〔口语〕那又怎么样呢? 〔表示不高兴不重视等〕. kā ar...? 〔征求意见, 询问消息等〕 1. ... 好不好? 2. ... 怎么样了? (W - par gultu 睡觉去, 好不好? W-par 那些小伙子怎么样 zēniem?). ko darīt attiecībā uz 1. 为什么, 为何种目的 (W-为的是什么? 为什么?). 2. 〔方言〕哪一种 (W-tabakai ir 你抽哪一种烟 smēķēšanu). 3. 〔俚语〕 whatfor. (vai) to, kas jūs esat
2.
Tāpat kā 什么, 什么东西 [事情]; 怎样的东西 [事情]; 怎样的人; 做什么的人, 什么人; 多少. W - vai viņš 他是什么人〔问职业, 身分, 籍贯等〕. W līdzīgie ir viņš 〔方言〕 W - viņš ir kā
adv.
1.
izmantotas, kāpēc lieta, rīcības, vai ideja, ka kaut kas ir, vai kāda veida lieta, rīcības vai ideja, kas kaut ko ir; izmantot, ja kāds zina vai saka, ka lieta, rīcības, vai ideja kaut kas ir
2.
izmantots, kas attiecas uz noteiktu lietu, rīcības vai ideja
3.
atsaucoties uz visa summa, kas paliek, ir pieejams izmantošanai
4.
izmantotas, kāpēc kāds atkārtot to, ko viņi tikko teica, jo jūs skaidri nedzirdēja
5.
izmantot, ja kāds ir tikko nosauca savu vārdu vai liecina, ka viņi vēlas ar jums runāt un jūs lūdzat viņu turpināt
6.
izmantots iepazīstināšanai ar piezīmi, kurā jums uzsvērt, cik liels, labi, slikti, utt. kāds vai kaut kas ir
7.
izmanto, lai parādītu, ka esat pārsteigts vai kaut ko, kas jums ir tikai dzirdējis vai redzējis satriekts
8.
izmanto, kad jūs pauze padomāt, jo ir guessing skaits vai apjoms
conj.
1.
Tas pats, kas cik vien. Viņš man palīdz, ko viņš var
pron.
1.
<<> BrE, slang,  Same as 好不好是不是: Come tomorrow, what? 明天来好不好? An unusual chap, what? 一个了不起的家伙是不是?★此种用法中的 what 为一虚字,无实际意义,且均置于句末 and what not 诸如此类等等 ( He called me fool and what not. 他骂我是傻瓜还骂我这一类的许多话) but what 〔用于否定句〕 1  ( Not a day but what it rains. 没有一天不下雨 Not a man but what likes him. 没有一个人不欢喜他) 2 除非;不的 ( Use no arguments but what you believe in yourself. 不要用你自己不相信的论证)  but what  but, but that, that not 等意义相同,但较不常用 for what they are 本来面目 not but what  not  So what 〔口语〕那又怎么样呢?〔表示不高兴不重视等〕 what about ? 〔征求意见询问消息等〕 1 好不好?2 怎么样了?( W- about bed 睡觉去好不好? W- about the boys 那些小伙子怎么样?) what for 1 为什么为何种目的 ( W- for 为的是什么?为什么?) 2 〔方言〕哪一种 ( W- for tobacco are you smoking 你抽哪一种烟) 3 〔俚语〕 whatfor. ( or) what have you 
2.
Same as 什么,什么东西[事情];怎样的东西[事情];怎样的人;做什么的人,什么人;多少 W- is he 他是什么人〔问职业,身分,籍贯等〕 W- like is he 〔方言〕 W- is he like 
adv.
conj.
1.
Same as as much as. He helps me what he can