way

Izruna:  US [weɪ] UK [weɪ]
  • n.Metodi piebraucamajā ceļā
  • v.Novērst; noņemšana; izvietojums
  • adv.Līdz šim, masveida
  • WebAutoceļu maršrutos;
adv.
1.
Tāpat kā prom
2.
ļoti
3.
pēc liela apjoma vai attāluma
n.
1.
metodi, lai dara kaut ko; veidā vai stilu, kurā kaut kas notiek, vai ir izdarīts; kāds ' s individuālā veidā uzvedas vai runā; kāds vēlas darīt vai kā viņi grib uzvesties
2.
īpaši ceļu, ceļu vai dziesmu, ko izmantojat, lai iet no vienas vietas uz citu; virzienā, kurā kaut kas stāv vai pārvietošanu; ceļojumā vai attālums no vienas vietas uz citu; laika gaitā; izmantot nosaukumu ielām
3.
metode, kas dodas uz vai no vietas; veidu, kā padarīt panākumus
4.
apgabalu vai stāvoklī, kas ir vieta; telpā vai zonā, kura persona lieto noteiktā laikā
5.
situāciju vai apstākļiem
6.
konkrētu aspektu kaut vai īpaša attieksme pret kaut ko; koplietot vai sadalīt kaut vairākos veidos, jūs piešķirat to daļas vairākiem adresātiem