voluntarily

Izruna:  US [ˌvɑ:lən'terəli] UK ['vɒləntrəli]
  • adv.Brīvprātīgi; Automātiski; Iniciatīvu; Bezmaksas
  • WebBrīvprātīgi; Brīvprātīga; Spontāni