vibrates

Izruna:  US [ˈvaɪˌbreɪt] UK [vaɪˈbreɪt]
  • v.Vibrācijas mirdzēšana sirds trīsas; stiprie alkoholiskie dzērieni
  • WebTrīce; fibrillācijas; Vizuālos efektus un lietojumprogrammas