vat

Izruna:  US [væt] UK [væt]
  • abbr.(=
  • n.Cilindra
  • v.... Mount barelu liela mucās
  • WebPVN (pievienotās vērtības nodokļa) un PVN; pievienotās vērtības nodoklis
n.
1.
lielo konteineru, turēšanu vai glabāšanu šķidrumus; barelu
2.
pievienotās vērtības nodoklis: nodoklis par precēm un pakalpojumiem
abbr.
1.
(= Vērtības - pievienotā nodokļa)
n.
abbr.
1.
(= Value- Added Tax)