uptempo

Izruna:  US [-poʊ] UK ['ʌptempəʊ]
  • adj.Fast paced; Accelerando ritmu
  • WebLielākā daļa ganāmpulku kvalitātes uzlabošanai
adj.
1.
līdz tempo mūzika ir ātra sirdsdarbība
adj.
1.
up- tempo music has a fast beat