upo

  • WebNestabila periodisku orbītās (nestabila periodisku orbītā); netiek traucēta jauda (netraucētas jauda); meklēšanu nestabilā periodisku orbītās