untwined

  • v.Atvērts
  • WebAtslēgt; Atbrīvot šķeterējamās rindas