unpeople

  • v.(Vieta) uz neapdzīvotu zemi
  • WebLai samazinātu iedzīvotāju skaitu; Padarot nerezidentiem; Nonhuman