unnecessarily

  • adv.Nevajadzīgi
  • WebNevajadzīgi; Veltīgi; Nav nepieciešams