umbonic

Definīciju umbonic, lūdzu, apmeklējiet šeit.