tweedling

  • v."Lišķēt"; (Atskaņot, dziedāt) (Iemesls) padarīt spalga skaņa
  • n.(Mūzikas instruments), čīkstēt
  • WebKlavieres; Putni; Putns aicina