tuns

  • n.Fermentatoriem (alus)
  • v.Mount barelu (vīns)
  • WebPagaidu studējošiem studentiem auklēdama; Ķirbīti, praktiska medicīnas māsa
n.
1.
lielas mucas alus vai vīna
2.
pasākums, šķidruma tilpums, it sevišķi kādu vīna vienāda 955 litriem (210 galoni)
n.
1.
2.
a measure of liquid volume, especially one for wine equal to 955 litres (210 gallons)