trimerous

  • adj."Iekārta" (zieds) trīs bāzes; "Move" (kukaiņi) trīs pēdas
  • WebTernate; Trīs; Maz ziedi
adj.
1.
sastāv no trīs līdzīgas daļas vai segmentiem vai kam
2.
apraksta ziedu ar sakārtotas grupās no trim daļām