tribunes

Izruna:  US [trɪ'bjun] UK ['trɪbjuːn]
  • n.Forums forums par Tribune (katedrāle), kuru bīskaps sēdvietu
  • WebTribune; tribīnes; Leģiona komandieris
n.
1.
pārstāvis no kopējās cilvēku senās Romas Republikā ievēlēja katru gadu
2.
paaugstinājuma runātājs
3.
persona vai iestāde, kas aizstāv cilvēku tiesības
4.
bishop' s tronī jeb apse no kristiešu bazilikas saturošu tronī
5.
Kristīgās baznīcas galerijā
6.
izmantot dažas avīzes nosaukumos vārdu
7.
valsts amatpersona senajā Romā, kura uzdevums bija aizsargāt parasto cilvēku tiesības