toponyms

  • n.Ģeogrāfiskie nosaukumi, ģeogrāfiskie nosaukumi
  • WebVietu nosaukumi studiju vietu nosaukumu etimoloģija
n.
1.
nosaukums, piem. personas vārds, kas tiek iegūta no vietas nosaukumu
2.
nosaukums, kas dots vieta
n.
1.
a name, e. g. a personal name, that is derived from the name of a place 
2.
a name given to a place