topo

Izruna:  US ['tɒpoʊ] UK ['tɒpəʊ]
  • WebTopoizomerāzes fermenti (topoizomerāzes) oktil-fosfīns oksīds; Oktil fosfīns oksīds
n.
1.
kalnu, kas ir iespējamie maršruti kāpšanas marķēta fotogrāfija
Āzija >> Dienvidkoreja >> Topo
Europe >> Portugal >> Topo