topmasts

  • na."Uzkārt" masts
  • WebAugšā un topgallant mastu; Tēma
n.
1.
masta, kas ir garāks par viszemāko mastu un parasti garāko mastu uz kuģa, kura buras palaist priekšplānā - un - pakaļgalā.
n.
1.
a mast that is taller than the lowest mast and is usually the tallest mast on a ship whose sails run fore- and- aft.