titrants

  • n."" Titranta
  • WebTitrēšanas šķīduma, ko mēra; titranta; standarta titrēšanas šķīdums
n.
1.
reaģentu, ko pievieno titrēšanas, e. g. zināmu koncentrāciju šķīdumā