thenceforward

Izruna:  US [ðensˈfɔrwərd] UK [ˌðensˈfɔː(r)wə(r)d]
  • adv.Kopš tā laika
  • WebTurpmākiem
Variant_forms_ofthenceforwards