tantivies

  • n.Nāc; "Medības" aicināja uz priekšu sarunas pēc iespējas ātrāk; Auļos
  • adj.Ātri
  • adv.Ātrās
  • WebStimulēt; DART
n.
1.
medību sauciens, sevišķi viens mednieks izjādes zirgu pie pilnas aulekšot sniegto
2.
ātri braukt, it īpaši uz zirga dodas pie pilnas auļos
adj.
1.
pārvietojas ļoti ātri, īpaši, kad uz zirga dodas pie pilnas auļos
int.
1.
izmanto kā medību sauciens, it īpaši pēc izjādes zirgu pie pilnas aulekšot mednieks