subcooled

  • adj.Pārāk auksts, Mazāk siltuma daudzumu; Dziļas, dzesēšanu pie zemas temperatūras
  • WebUndercooling; Kriogēnie dzesēšanai; Aukstumā