stopping

Izruna:  US ['stɒpɪŋ] UK ['stɒpɪŋ]
  • n.Apturēšanai; Apmešanās vietas; Jāatceļ; Pavadzīmes
  • adj.apstājieties
  • v."Stop" present divdabis
  • WebBremzes; Apturēšanai; Apstāšanās
continue hang on persist
break break off break up can cease cut off cut out desist (from) discontinue drop end give over halt knock off lay off leave off pack (up in quit shut off