squamosals

  • adj."Plakan"
  • n."Risinājums" plakan kaulu
  • WebSkalas; Galvaskausa skalas; Plakan šūnu