sibilate

Izruna:  US ['sɪbəlˌeɪt] UK ['sɪblˌeɪt]
  • v.Šņācošu skaņu; nošņācās saka
  • WebSibilate; šņākdams, Lielbritānija ar šņācienu